OSIS

Organisasi Siswa Intra Sekolah ( OSIS ) merupakan organisasi yang berada di tingkat sekolah menengah baik Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) ataupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). OSIS diurus dan dikelola oleh para siswa yang terpilih untuk menjadi pengurus. Organisasi ini memiliki seorang pembimbing seorang guru yang ditunjuk oleh pihak sekolah.

Anggota OSIS adalah seluruh siswa yang berada pada satu sekolah tempat OSIS itu berada. Seluruh anggota OSIS berhak untuk memilih calonnya untuk kemudian menjadi pengurus OSIS.

Lampiran KEPUTUSAN KEPALA SMAN 1 KASIHAN
Nomor 25 TAHUN 2022, Tanggal 28 OKTOBER 2022
Tentang SUSUNAN PENGURUS OSIS SMAN 1 KASIHAN PERIODE 2022/2023

Pengurus MPK

Jabatan

Nama

Kelas

NIS

Ketua umum

Mutiara Embun Pagi

XI MIPA 3

10533

Ketua I

Ahmad Sholeh Hidayat

XI IPS 1

10689

Ketua II

Palazaura Syahdunaja

X-1

10754

Komisi Adspirare: Bidang Koordinasi Pengurus OSIS, Penyaluran Aspirasi Siswa dan Penyaluran Divisi

Theodora Ayu Sandra

XI IPS 1

10683

Muhammad Syadid Fahmi Al Amin

X 4

10859

Komisi Adhiyasta: Bidang Hukum, Ketertiban, Pengawasan Kinerja Pengurus OSIS, dan Koordinator Sekolah

Alliyah Azizah Nur Faidah

XI IPS 2

10691

Faisal Bahrul

X 6

10919

Komisi Relation: Bidang Relasi Organisasi, Ekstrakulikuler, dan Kegiatan, serta Komunikasi Pengurus OSIS

Selvie Natalia

XI IPS 2

10719

Ibnu Nur Firmansyah

X-6

10923

 

Pengurus OSIS

Jabatan

Nama

Kelas

NIS

Ketua Umum

Rahmat Hidayat

X-5

10899

Ketua I

Rakha Ananta

X-1

10755

Ketua II

Hafizh Muhammad Bhakit

X-6

10921

Sekretaris I

Kaneka Putri Ismu Pamella

XI IPS 1

10670

Sekretaris II

Tufiqul Hakim

X-4

10868

Bendahara I

Anggarakasih Nayara S.

XI MIPA 3

10514

Bendahara II

Arafah Dhia Kaila

X-2

10768

Sekbid 1: Pembinaan Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Meycel Tictonio

X-1

10748

Frederika Livina Nareswari

X-1

10740

Dwi Adventi Elizabeth Kristi

X-2

10775

Sekbid 2: Pembinaan Budi Pekerti dan Akhlak Mulia

Afiqah Salma Raihanah

XI IPS 2

10688

Raden Mochammad Adrian Maulana Pahlevi

XI MIPA 5

10610

Anindya Najwa Permana

X-2

10767

Blassius Declan Dira Ananda

X-3

10806

Aqila Inaya Vasha

X-6

10909

Sekbid 3: Pembinaan Kepribadian Unggul, Wawasan Kebangsaan, dan Belas Negara

Melisa Amalia

XI MIPA 4

10560

Ananda Rizky Ilham Syahputra

XI MIPA 6

10620

Rizqi Sholeh Hidayat

XI MIPA 6

10650

Sekbid 4: Pembinaan Prestasi Akademik, Seni, dan atau Olah Raga Sesuai Bakat dan Minat

Eugenia Enggarista Angling D.

XI MIPA 3

10522

C. Adefan Geger Wicaksono

XI MIPA 5

10592

Timothy Kevin Raditya

X-1

10759

Rizqi Zulfa Amalia

X-3

10829

Vania Nur Rachmawati

X-5

10904

Sekbid 5: Pembinaan Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Pnedidikan Politik, Lingkungan Hidup, Kepekaan dan Toleransi Sosial dalam Konteks Masyarakat Plural

Oyama Mairindya Fathiyaa Amalina Jannah

XI MIPA 4

10569

Keysha Salsabila

X-8

10995

Sekbid 6: Pembinaan Kreatifitas, Ketrampilan, dan Kewirausahaan

Fritzcheline Virginia Sambadra

X-1

10741

Aubrey Athallah Putra

X-1

10733

Juan Marcellius

X-2

10784

Salwa Aprilia Jesicca

X-5

10901

Salsabila Andy Melanie

X-7

10970

Sekbid 7: Pembinaan Kwalitas Jasmani, Kesehatan, dan Gizi Berbasis Sumber Gizi yang Terdiversifikasi

Nur 'Aini Khoirunnisa

XI IPS 2

10714

Niken Fatmasari

X-1

10753

Kirani Widyatamaka

X-3

10820

Sekbid 8: Pembinaan Sastra dan Budaya

Zahra Dila Pasca Tektovina

XI IPS 1

10686

Farah Fadila

X-2

10778

Syeikha Jihanara

X-4

10867

Sukeni Widyastuti

X-7

10973

Sekbid 9: Pembinaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Bimo Aryo Aristito

XI MIPA 1

10440

Abrar Zidane Rizqullah

XI IPS 1

10652

Khawarizmi Najma

X-2

10786

Dicky Rahma Wardana

X-2

10774

Nabila Farah

X-7

10964

Sekbid 10: Pembinaan Komunikasi dalam Bahsa Inggris

Alexandra Ayesha Aulila Putri

XI MIPA 3

10511

Abdillah Gibran Baihaqi

X-1

10726

Khairunnisa Maharani Putri

X-6

10926

Latifa Amalina

X-8

10996

Gabriela Naladhatu Widyari

X-7

10955